Skip to main content

Jeg tilbyder

Samtaler til unge og voksne

Mange med ADHD/ ADD beskriver, det kan være svært at få handlet på de ting, man godt ved, man ”burde”, og som man ved ville være godt for én. Dette kan give problemer både ift. selvværd men også i relationer til andre. Ud fra øget indsigt i dine styrker og udfordringer kan fokus i samtalerne netop være på etablering, omsætning og ikke mindst fastholdelse af strategier til en bedre mestring af hverdagen med den måde netop din ADHD/ ADD kommer til udtryk.

Jeg har erfaring i arbejdet med misbrugs-problematikker som tilstødende udfordring til ADHD/ ADD og tilbyder derfor også samtaler i relation hertil.


Forældrerådgivning

Som forælder til et barn med ADHD/ ADD eller lignende udfordringer kan hverdagen være præget af et højt konfliktniveau, der kan føre til mange negative interaktioner. Fokus i samtalerne kan være på alternative strategier til fx skæld ud, så stemningen i hjemmet og relationerne kan styrkes. Mange forældre fortæller, at de med arbejdet med redskaber fra eksempelvis PMTO får et fælles sprog og kommer mere ”på hold” med hinanden som forældre.

Jeg er uddannet i de evidensbaserede forældretræningsprogrammer De Utrolige År® (DUÅ) og Parent Management Training Oregon (PMTO), der er udviklet til forældre til børn med udviklingsforstyrrelser og adfærdsvanskeligheder.

Jeg er ligeledes uddannet i det evidensbaserede program Multisystemisk Terapi (MST), målrettet forældre til større børn og unge med adfærdsvanskeligheder. Her arbejdes der bl.a. med årsagsanalyser ift. barnets/ den unges adfærd for herigennem at fastlægge konkrete interventioner ift. eksempelvis skolefravær, begyndende forbrug af rusmidler, udadreagerende adfærd i hjemmet mm.


Gruppeforløb for unge og voksne

Jeg tilbyder gruppeforløb til unge og voksne med ADHD/ ADD og lignende udfordringer. Gruppeforløbet hos mig fokuserer på mestringsstrategier, psykoedukation og de mange fordele, der er ved at tale om udfordringer ved et liv med ADHD/ ADD i gruppe, hvor man både kan inspirere hinanden og ikke mindst spejle sig i hinanden. Jeg er uddannet i programmet R&R2-ADHD, der er et evidensbaseret gruppeforløb målrettet unge og voksne med opmærksomhedsforstyrrelse.


Supervision

Jeg tilbyder supervison individuelt og i gruppe blandt andet til psykologer på vej mod autorisation.

Kontakt mig gerne for at høre mere, så vi kan tilrettelægge et forløb, der passer til dit/ jeres behov.