Skip to main content

Om mig

Janne Gytz Fristed

Jeg er uddannet psykolog fra Aarhus Universitet i 2007 og er autoriseret af Psykolognævnet. Jeg er medlem af Dansk Psykologforening.

Jeg brænder for arbejdet med familier, unge og voksne med ADHD/ADD.

Jeg har arbejdet med systemisk familiebehandling i adskillige år og senest arbejdet på Center for ADHD, hvor jeg udover individuelle samtaler og forældretrænings-programmer har lavet psykoedukation og undervisning af fagpersonale samt gruppeforløb til unge og voksne med ADHD/ ADD og lignende udfordringer.

Det er afgørende for mig, at du/ I i mødet med mig, føler dig/ jer tryg, så vi i fællesskab kan finde frem til, hvad der kunne være det rigtige forløb for jer.

Jeg har fokus på redskaber og strategier, så du/ I får noget konkret med fra samtalen til at arbejde videre med og evt. følge op på i fællesskab.

Jeg er uddannet i de evidensbaserede programmer MST, DUÅ, PMTO og R&R2, som jeg trækker på i mine samtaler med fokus på konkrete værktøjer. Forståelsesrammen bag den systemiske terapi, og det at se adfærd og udfordringer i det system og kontekst, det er en del af, er en kerneværdi og grundlæggende tilgang i mit arbejde og mine samtaler.